Šesti CPN rođendan

Šesti CPN rođendan

Na šestu godišnjicu postojanja, 23. novembra, Centar za promociju nauke se sprema za otvaranje novog prostora Naučnog kluba Beograd i nastavlja sa brojnim aktivnostima[:]

_MMM5750

Istražite više o CPN godišnjici i aktuelnim prilikama na Elementarijumu

Centar za promociju nauke je osnovan 23. novembra 2010. godine. Nakon što je ovog dana upisan u sudski registar počeo je da živi kao javna republička ustanova nadležna promociju i popularizaciju nauke.  Tome je prethodilo usvajanje izmena Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti kojim je Centar uspostavljen.

Poslednja promena Zakona nije donela značajne promene u nadležnostima, ali je Upravni odbor Centra usvojio novi, sa ovom promenom usaglašen Statut koji je dobio saglasnost Vlade.

Šest godina kasnije, Centar za promociju nauke ima 26 zaposlenih na neodređeno vreme, 8 angažovanih lica po ugovorima, jedan broj lica angažovanih kroz projekte, više desetina redovnih saradnika među naučnicima, nastavnicima, novinarima, stotine demonstratora i volontera među studentima, kao i više stotina partnerskih organizacija u državnoj upravi, jedinicama lokalnih samouprava, naučnoj zajednici, nevladnim organizacijama, školama i ustanovama kulture.

Šest godina od osnivanja, Centar učestvuje na više od deset međunarodnih projekata, poseduje Naučni kamion, mobilni planetarijum, izdaje časopis Elementi, portal Elementarijum, kao i veći broj zapaženih naučnopopularnih izdanja, a od nedavno je razvio i mrežu od 12 Naučnih klubova širom Srbije, uz koji će uskoro nići i parkovi nauke. Trinaesti, Naučni klub Beograd se otvara ovih dana.

Na šestu godišnjicu, Centar iza sebe ima na desetine razvijenih naučnopopularnih programa, stotine gradova i naselja koje je posetio u Srbiji i bukvalno na hiljade organizovanih ili podržanih događaja.

Više od milion građana Republike Srbije posetilo je bar jedan od njih.

Istražite više o CPN na posebnim stranicama

Ostale aktivnosti