Tangram

Tangram

U Naučnom klubu u Ranovcu  je 11. oktobra učenicima predstavljen Tangram[:]22491663_1719571734742158_6929424439193297414_n

U Osnovnoj školi ”Jovan Šerbanović” u Ranovcu, u okviru rada Naučnog kluba, 11. oktobra učenicima je prezentovan Tangram. Prezentacija je osmišljena sa ciljem da se učenicima objasni jednakost površina geometrijskih figura.

Nastavnik matematike Krsto Masleša je u prvom delu učenicima pričao o tangramu, a nakon toga su učenici, podeljeni u četiri ekipe, učestvovali u takmičenju u slaganju zadatih oblika.

Ostale aktivnosti