Završna radionica CPN projekta

Završna radionica CPN projekta

U prostorijama Naučnog kluba Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, održana je poslednja radionica projekta podržanog od strane Centra za promociju nauke „Materijali – od čega je šta i zašto?”

Završni skup je predstavljao dijaog u vezi sa naučenim u prethodnim radionicama, te razmenu razmišljanja o mogućnostima upotrebe materijala u budućnosti. Radionici je prisustvovalo 80 učenika koji su, podeljeni u grupe predstavili vršnjacima znanja o materijalima koja su stekli na radionicama u Muzeju u Smederevu, kao i idejna rešenja za izradu odeće, kuća i prevoznih sredstava u budućnosti. Predstavljena su sjajna kreativna rešenja učeničkih radova predstavljenih na izložbi.

Više slika na sajtu Naučnog kluba Smederevo – link.

Ostale aktivnosti