”Deca u čudesnom svetu nauke”

”Deca u čudesnom svetu nauke”

U Naučnom klubu u Kanjiži je 24. novembra održana radionica za decu ”Planete”[:]

Screen Shot 2016-11-30 at 2.36.56 PM

U Naučnom klubu u Kanjiži je 24. novembra u okviru dečje kreativne radionice ”Kutak” održana radionica sa temom ”Planete”. Radionicu su vodile Beata Gulači i Lila Bisak, učiteljice.

Radionici su prisustvovale obe grupe zajedno – učenici nižih i viših razreda osnovnih škola. Nakon obrađenih tema učenici viših razreda imali su ulogu mentora mlađima u izradi zadataka povodom ove teme.

Na samom početku radionice učenici su pogledali film ”Putovanje kroz svemir” u okviru ciklusa bajki ”Čudesni školski autobus”. Nakon toga su dobili zadatak da popišu sve planete koje se pominju u edukativnom filmu i uvodnoj prezentaciji koju su pripremile učiteljice.

Mlađi učenici su dobili zadatak da nacrtaju jednu planetu, a stariji da je imenuju. Na kraju su svi zajedno izradili crtež Sunčevog sistema.

U drugom delu radionice deca su rešavala zadatke kviza koji su stariji pripremili za mlađe i koji se odnosio na do sada obrađene teme.

Ostale aktivnosti