Moj broj

Moj broj

U CSU Kikinda je u okviru manifestacije „Maj mesec matematike“ održana još jedna zanimljiva radionica

Nastavnici matematike Danilo Borovnica, Zoltan Kanalaš, Vesna Kralj Damjanov i Jelena Vukobrat organizovali su takmičenje „Moj broj“. Po uzoru na kviz „Slagalica“, takmičari su pomoću osnovnih računskih operacija pokušavali da dobiju slučajno izabrani trocifreni broj. Ovo takmičenje podstaklo je osnovce na logičko razmišljanje i uočavanje matematičkih zakonitosti.

Ostale aktivnosti