Novi eksponat u Parku znanja

Novi eksponat u Parku znanja

Deveti eksponat u niškom „Parku znanja”, postavljen je u dvorištu Regionalnog centra

U ovom specifično organizovanom i dizajniranom prostoru sada se nalazi i „Dinamo bicikl” – bicikl sa kućištem za dinamo generator.

Unutar kućišta nalazi se zupčanik sa lancem čijim se okretanjem pedala u drugom delu prenosi obrtaj koji pokreće dinamo generator, a on opet dalje puni litijum jonsku bateriju koja napaja radio uređaj, integrisan u volan od bicikla, zatim punjač za mobilni telefon i najzad lampu.

Dinamo bicikl koristi DC motor sa permanentim magnetima snage 300W, maksimalne struje 20 A, a zavisno od brzine okretanja pedala napon varira od 0 do 18 V.

Učenjem putem ovog i drugih eksponata u parku, učenici prolaze kroz naučno-istraživački proces tj. misaono se angažuju. Ovakav način učenja dozvoljava im  da pitaju, istražuju, kritički promišljaju, uočavaju naučne nedoumice i zajedno sa nastavnikom dolaze do rešenja.

Izradu eksponata omogućio je Centar za promociju nauke Beograd, kroz kategoriju 3 Javnog poziva – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke, a tehničku realizaciju izrade Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” iz Niša.

Ostale aktivnosti