Botanička slagalica

Botanička slagalica

Park znanja u dvorištu Regionalnog centra Niš dopunjen je novim eksponatom – Botaničkom slagalicom

Podržavajući aktivno učenje prirodnih nauka, kao i benefite i specifičnosti nauke na otvorenom, RC Niš je odlučio da postavkom ovog eksponata pomogne učenicima da osete, čuju i dodirnu botaniku.

Botanička slagalica sadrži interaktivnu postavku koja omogućava aktivno učešće učenika, nastavnika i svih posetilaca parka. Slagalica ima 16 kocki na kojima su fotografije i tekstovi o biljkama među kojima su retke i ugrožene vrste.
Slagalica može da posluži kao nastavno sredstvo pri obradi sadržaja iz predmeta Priroda i društvo i Biologija, kao i pri obradi ovih sadržaja u okviru poseta, ekskurzija ili ambijentalne nastave. Ovaj edukativni eksponat, omogućava da se kocke rotiraju u 4 različita položaja i na taj način se kroz neposredno iskustvo usvajaju činjenice i naučni pojmovi o 64 vrste biljaka.

Izradu eksponata omogućio je Centar za promociju nauke Beograd kroz kategoriju 3 Javnog poziva – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke, a izradu je realizovala Tehnička škola „Rade Metalac“ iz Leskovca.

 

Ostale aktivnosti