Kako ostvariti saradnju nauke i privrede

Kako ostvariti saradnju nauke i privrede

20. januar 2014.[:]

Naučnici i privrednici će u Novom Sadu od 3. do 7. februara zajedno pokušati da odgovore na jedan od najvećih izazova srpske nauke.

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje 99. evropsku studijsku grupu o industriji (ESGI), od 3. do 7. februara. Ovaj skup koji povezuje nauku i privredu održava se prvi put u našoj zemlji.

Naučni skup kome prisustvuju predstavnici industrije, akademski istraživači i doktorandi iz celog sveta ima za cilj povezivanje privrednih i naučnih krugova i primenu matematike u rešavanju relevantnih industrijskih problema.

Oblasti koje se obrađuju u okviru timova sastavljenih od matematičara i predstavnika privrede su, između ostalih, farmacija, medicina, procesiranje hrane, telekomunikacije, agrikultura, transport i finansije.

Tokom vremena, ispostavilo se da od ove vrste skupova veliku korist imaju i akademska i privredna zajednica: primenom matematičkih alata i modela stiže se do značajnog unapređenja realnih industrijskih problema, a istovremeno, akademski istraživači upućuju se u aktuelne izazove u oblasti industrije i tehnologije.

Studijske grupe ovog tipa organizuju se širom sveta preko 50 godina. Prvi put je radionica ovakvog sadržaja održana u Velikoj Britaniji 1968. godine na Univerzitetu Oksford, a model koji je prepoznat kao uspešan primenjen je zatim u mnogim zemljama.

Istražite više o registraciji i detaljima ESGI: www.dmi.uns.ac.rs.

 

Ostale aktivnosti