„Veče meteorologoije“

„Veče meteorologoije“

U petak, 22.03.2019. godine sa početkom u 17:30 časova u organizaciji Naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje Kikinda održano je predavanje pod nazivom „Veče meteorologije

Pomenuto predavanje je održano u znak obeležavanja rođendana Dana meteorologije. Predavanje su održali Miroslav Grujić i Bojana Tatić, profesori geografije. Prisustvovalo je 20 učenika iz osnovne škole „Sveti Sava“ iz Kikinde.

Veče meteorologije je realizovano kao kombinacija projekcije slajdova i radionica vezanih za oblast meteorologije. Na projekciji učenici su videli  određene meteorološke pojave i procese koje se odvijaju u prirodi, dok su se kroz radionicu upoznali i sa nastankom istih. Pojave koje su bile obuhvaćene su: padavine, oblaci, kisele kiše, vetrovi (uragani i tornada) i slično. Predavači su izveli eksperiment, pomoću kojeg su učenicima bliže objasnili nastanak kiše i oblaka. Učenicima je kroz projekciju prikazan štetan uticaj kiselih kiša, pojave koja nastaje usled zagađenosti vazduha. Takođe, učenicima su prikazani slajdovi na kojima se vidi štetan uticaj ove pojave na životnu sredinu, građevine i spomenike kulture.

Kroz ovu radionicu i predavanje učenici su se  na zanimljiv način bliže upoznali sa vremenskim (ne)prilikama kao i sa nastankom ovih pojava i njihovim uticajem na život na Zemlji.

 

Ostale aktivnosti