Predavanje „Činjenice i mitovi o Čarlsu Darvinu“

Predavanje „Činjenice i mitovi o Čarlsu Darvinu“

U utorak, 12.02.2019. godine sa početkom u 12:30 časova u organizaciji Naučnog kluba Centra za stručno usavršavanje Kikinda, održano je predavanje „Činjenice i mitovi o Čarlsu Darvinu“

Pomenuto predavanje održala je profesorka biologije Bojana Penjin u znak obeležavanja rođendana Čarlsa Darvina, a predavanju je prisustvovalo 65 učenika iz osnovnih i srednjih škola.

Realizatorka je prisutne upoznala sa životom i radom Čarlsa Darvina,  Teorijom evolucije po kojoj se svi životni oblici razvijaju putem prirodne selekcije. Prisutni su, takođe, upoznati sa Darvinovim putovanjem na ostrvo Galapagos. Darvin je objavio svoju teoriju evolucije sa uverljivom evidencijom u svojoj knjizi „O poreklu vrsta“ iz 1859. Godine. Učesnicima je, između ostalog, predstavljeno Darvinovo proučavanje jedinki, njihova jedinstvenost kao i prilagođavanje  uslovima života.

Prisutni su, takođe, upoznati sa istraživačkim radom Čarlsa Darvina. Profesorka je učesnike  podsetila na činjenicu da je Darvin dao značajan doprinos opovrgavanju mišljenja prema kome je čoveka stvorio Bog, tako što je dokazao da su sve vrste tokom vremena proizašle iz zajedničkog pretka.

Ostale aktivnosti