Evropska noć istraživača u Nišu

Evropska noć istraživača u Nišu

Evorpska noć istraživača u Naučnom klubu Niš bila je posvećena raznolikosti jezika, dijalekata i narečja niškog kraja.

[:]Screen Shot 2018-10-02 at 11.09.44

Tokom tri dana Nedelje istraživača u Naučnom klubu Niš posetioci su imali priliku da čuju predavanje o hrabrosti, junaštvu i ljubavi srpskih vojnika i vojskovođa prema otadžbini, pod nazivom „Osvrt na srpske besmrtnike koji su u Velikom ratu zadivili svet“. Takođe, učenici su bili podstaknuti na buduću saradnju i organizovanje takmičenja u pisanju kratkih priča i pozorišnih predstava na dijalektu juga Srbije.

Ostvarenju Evropske noći istraživača u Nišu doprineli su profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Ivan Palić, urednik časopisa National Geographic za Srbiju, Igor Ril i Danko Jović iz Zavoda za zaštitu prirode.

Ostale aktivnosti