Otvaranje Parka nauke

Otvaranje Parka nauke

Centar za obrazovanje Kragujevac, u saradnji sa Prvom kragujevačkom gimnazijom, otvorio je 19. Novembra Park nauke koji se nalazi u dvorištu Prve kragujevačke gimnazije

Prve instalacije Parka, obezbeđene su projektnim sredstvima Centra za promociju nauke Beograd i SBB fondacije. Jedna od instalacija je i „Funkcionalni model samoodržive ekološke kuće“, koja je izrađena u okviru projekta dobijenim na javnom pozivu Centra za promociju nauke Beograd, za 2018. godinu, a čiji je nosilac Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj iz Kragujvca (CEOOR). Ovaj projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za obrazovanje Kragujevac. Instalaciju su osmislile i izradile Jovana Đorđević, Natalija Aleksić i Dunja Simić, sa Fakulteta inženjerskih nauka.

Za sada, posetioci parka će moći da vide sledeće instalacije: Botanička bašta, Šaptalica, Funkcionalni model samoodržive ekološke kuće, Drvo sa foto ćelijom, Kockocikl, Podigni samog sebe, Refleksije. Pored ovih, u Parku se nalazi i grupa eksponata na temu fizike koje je donirao Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Centar za obrazovanje Kragujevac je u saradnji i uz podršku CPN-a i CEOOR-a, obezbedio 3 instalacije dok su ostale dobijene kroz projekat „Živi svoju ideju“, koji su osmislili profesori Prve kragujevačke gimanzije Ana Marinković, Maja Marinković i Ivan Nedeljković, i koji je bio jedan od pobedničkih na konkursu SBB fondacije.

Opšti cilj ovog projekta je promovisanje nauke, podrška razvoju funkcionalnog znanja učenika, povezivanje sa fakultetima i kompanijama, saradnja sa lokalnom zajednicom, kao i prezentacija primera dobre prakse, navodi direktorka Prve kragujevačke gimanzije, Slavica Marković, za Info KG.

Prva kragujevačka gimnazija i Centar za obrazovanje Kragujevac, će nastojati da, u predstojećem periodu, učestvuju na konkursima, CPN-a i drugih fondacija, kako bi obogatili Park nauke novim instalacijama.

Ostale aktivnosti