Predavanje o Sangaku tablicama

Predavanje o Sangaku tablicama

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa Centrom za promociju nauke 28.5.2019. u okviru manifestacije „Maj mesec matematike” organizovao je naučno -popularno predavanje: „Sangaku tablice“

Predavač je bio dr Filip Jevtić sa Matematičkog instituta SANU, a predavanje je obuhvatilo Edo period (1603-1867) kada je Japan bio u samouspostavljenoj izolaciji. Kao i sve ostalo, i matematika se razvijala nezavisno od ostatka sveta. Mnogi geometrijski problemi ispisivini su na drvenim tablicama – Sangaku – i čuvani u hramovima i svetilištima okačeni ispod krova. Pored matematičkog sadržaja, divno ukrašene Sangaku tablice su i svojevrsna umetnička dela koja svedoče o drugačijem pogledu na matematiku od onog koji je preovladao na Zapadu.
Može se reći da naučiti tradicijalnu japansku matematiku znači naučiti i prihvatiti osobit način razmišljanja.

Ostale aktivnosti